Prekladateľská agentúra

 
 
 
Referencie
slider1_edit941.png slider3_edit713.png slider4_edit586.png slider5_edit880.png slider6_edit302.png
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Nemáte čas?

Potrebujete rýchlu informáciu o dostupnosti či cene prekladu?

Realizujeme úradné preklady ale aj štandardné preklady z a do všetkých svetových jazykov. 

Ak máte málo času, kontaktujte nás a zistite všetko potrebné. 0948 32 22 77

 
 
 
 
Preklady

Zabezpečujeme odborné preklady z rôznych odvetví. Zameriavame sa najmä na technické preklady, medicínske preklady, preklady manuálov a projektovej dokumentácie. Na výbornú zvládneme i právne...

viac

 
 
Úradné preklady

Tiež známe ako overené preklady, súdne preklady alebo preklady s pečiatkou. V rámci úradných prekladov pre našich klientov zabezpčujeme taktiež vyzdvihnutie originálov a doručenie výsledných...

viac

 
 
Jazyková škola

Pre našich klientov pre- vádzkujeme na mieru šité kurzy cudzích jazykov. Zameranie, lokalita i čas vý- učby sú plne prispôsobené potrebám a možnostiam klienta. Kvalifikovaný tím našich lektorov je...

viac

 
 
Tlmočenie

Zastrešujeme kompletné spektrum tlmočení: od men- ších, konzekutívnych, až po veľké, simultánne tlmočenia s kompletným technickým zabezpečením. Obchodné stretnutia, konferencie, ale- bo zaškolenia pra...

viac

 
 
Lokalizácie

Váš produkt dokážeme podľa Vašich želaní loka- lizovať do všetkých sveto- vých jazykov. Máme skúse- nosti s uvádzaním pro- duktov do lokálnych pod- mienok daného regiónu. Pripravujete vstup...

viac