Finančné preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Finančné preklady

Finančné preklady vyžadujú narábanie s presnými a správnymi výrazmi. Iba špecializácia na finančné odvetvie umožňuje prekladateľovi kvalifikovaný preklad dokumentov z oblasti auditu, bankovníctva, trhov, ekonomických ukazovateľov alebo medzinárodnej pomoci. Slovník Medzinárodného menového fondu obsahuje až 150 000 hesiel. Je rozdiel, či Vaše dokumenty prekladá prekladateľ so všeobecnou znalosťou jazyka alebo špecialista - profesionál, ktorý sa na preklady z prostredia financií zameriava.

 

Najviac realizované preklady sú: preklad do ruštiny, preklad z ruštiny, preklad do madarčiny, preklad z maďarčiny, preklad do angličtiny, preklad z angličtiny, preklad do nemčiny, preklad z nemčiny, preklad z holandštiny, preklad do arabštiny.