Lokalizácie

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Lokalizácie

Uviesť produkt na vzdialený trh nie je záležitosťou priamočiarych prekladov. Lokalizujeme predovšetkým softvér, a to pri zohľadnení odlišností cieľovej krajiny (legislatívne, kultúrne, systémové, geopolitické).

 
Lokalizácie sú špecifický druh prekladu s pridanou hodnotou. Jedná sa o komplexný proces meniaci zdrojový text na text cieľového jazyka, a to pri zohľadnení kultúrnych, trhových a právnych špecifík krajiny. Vďaka tomu text nepôsobí ako preklad, ale ako keby bol v danom jazyku priamo vytvorený.
 
Zabezpečujeme:
  • lokalizácie softvérov
  • lokalizácie webových stránok
  • lokalizácie reklamných spotov
  • lokalizácie prezentačných materiálov