Medicínske preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Medicínske preklady

Realizujeme preklady klinických štúdií, príbalových letákov (PIL), súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a rozličnej ďalšej dokumentácie z prostredia farmácie a medicíny. Preklady realizujú kompetentní prekladatelia s lekárskym zázemím. Našim klientom odporúčame v tejto oblasti jazykovú korektúru rodeným hovorcom. V tejto oblasti tiež zabezpečujeme validácie a verifikácie medicínskych textov.

 

Najviac realizované preklady sú: preklad do nemčiny, preklad z nemčiny, preklad do ruštiny, preklad z ruštiny, preklad do angličtiny, preklad z angličtiny, preklad do madarčiny, preklad z maďarčiny, preklad do arabštiny. preklad z holandštiny.