Právne preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Právne preklady

Právne preklady sú špecifickým odvetvím prekladov vyžadujúcim presnosť výrazov a formulácií. Prekladateľ z prostredia práva je zdatný nielen v znalosti jazyka a terminológie, ale tiež v znalosti práva a jeho zákonitostí. V rámci právnych prekladov zabezpečujeme preklady zmlúv, výpisov z registrov, splnomocnení, prehlásení a rozhodnutí. Preklady môžu byť konzultované so zahraničnými profesionálmi z oblasti práva.

 

Najviac realizované preklady sú: preklad do madarčiny, preklad z maďarčiny, preklad z holandštiny, preklad do arabštiny, preklad do angličtiny, preklad z angličtiny, preklad do nemčiny, preklad z nemčiny, preklad do ruštiny, preklad z ruštiny.