Preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

 

technicke preklady

 

Technické preklady

Naša prekladateľská agentúra sa zameriava na preklady manuálov, technologických postupov a technickej dokumentácie. Preklady si vzhľadom na náročnosť daného odboru vyžadujú rozsiahle skúsenosti a vysokú kvalifikáciu našich prekladateľov. Technické preklady realizujeme z a do všetkých svetových jazykov, pričom texty určené na publikáciu prechádzajú tiež jazykovou korektúrou rodeným hovorcom.

 

 

 

 

medicinske preklady

 

Medicínske preklady

Realizujeme preklady klinických štúdií, príbalových letákov (PIL), súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a obdobnej dokumentácie z prostredia farmácie a medicíny. Preklady realizujú kompetentní prekladatelia s lekárskym zázemím. Zabezpečujeme tiež validácie a verifikácie medicínskych textov.

 

 

 

 

stavebne preklady

 

Stavebné preklady

Zabezpečujeme komplexný cudzojazyčný servis stavebným spoločnostiam, developerom, projektantom i architektom. Máme dlhoročnú prax s časovo a technicky náročnou agendou prekladov týkajúcich sa projektovej dokumentácie technických noriem, kontraktov, rozhodnutí a povolení. Pokiaľ hľadáte skúseného dodávateľa pre preklady zo stavebného prostredia, ste na správnej adrese.

 

 

 

pravne preklady

 

Právne preklady

Právne preklady sa nezaobídu bez presnosti výrazov a formulácií. Prekladateľ právnej dokumentácie musí disponovať nielen znalosťami práva, ale i jeho zákonitosťami. V rámci právnych prekladov zabezpečujeme preklady zmlúv, výpisov z registrov, splnomocnení, prehlásení a rozhodnutí. Preklady môžu byť konzultované so zahraničnými profesionálmi z oblasti práva.

 

 

finančné preklady

 

Finančné preklady

Finančné preklady nie je možné uskutočniť bez znalostí presnej terminológie. Iba prekladateľ – špecialista na finančné odvetvie, dokáže ponúknuť kvalifikovaný preklad dokumentov z oblasti auditu, bankovníctva, trhov, ekonomických ukazovateľov či medzinárodnej pomoci. Slovník Medzinárodného menového fondu obsahuje až 150 000 hesiel a je preto rozdiel, či preklady zabezpečuje prekladateľ so všeobecnou znalosťou jazyka alebo odborník, ktorý sa na preklady z prostredia financií špecializuje.