Technické preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Technické preklady

Naša spoločnosť sa zameriava na odborné preklady technickej dokumentácie, preklady manuálov či technologických postupov. Táto špecifická a náročná oblasť vytvára prirodzenú požiadavku na vysokú kvalifikáciu a rozsiahle skúsenosti našich prekladateľov. Preklady realizujeme z a do všetkých svetových jazykov. Texty určené na publikáciu prechádzajú jazykovou korektúrou rodeným hovorcom.

 

Najviac realizované preklady sú: preklad do angličtiny, preklad z angličtiny, preklad do nemčiny, preklad z nemčiny, preklad do ruštiny, preklad z ruštiny, preklad do madarčiny, preklad z maďarčiny, preklad z holandštiny, preklad do arabštiny.