Tlmočenie

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Tlmočenie

Stretnutia so zákazníkmi, dodávateľmi, prípadne kolegami z iných krajín, sa občas nezaobídu bez slabšej jazykovej znalosti niektorej zo zúčastnených strán. Hoci je dnes znalosť cudzích jazykov už samozrejmosťou, pomerne často dochádza k stretu ľudí, ktorí nevedia nájsť spoločnú reč. Preto je prítomnosť tlmočníka počas dôležitých rokovaní, školení a prednášok doslova nevyhnutnosť.  

Na stretnutiach s ľuďmi, ktorí plynulo rozprávajú v cudzom jazyku, bývajú zložité, často veľmi dôležité vety a formulácie, nahrádzané tými jednoduchšími. Tie sú žiaľ typické nižšou výpovednou hodnotou a výslednej konverzácii môžu uškodiť. Náš tlmočník dokáže v tlmočenom jazyku nielen hovoriť, ale i myslieť.

Pre našich klientov zabezpečíme tlmočenie vo všetkých svetových jazykoch. Tlmočníkov starostlivo vyberáme podľa charakteru tlmočenia.

Konzekutívne tlmočenie

Tlmočenie, počas ktorého rozprávač robí pauzy, aby mohol tlmočník v rámci jednej ucelenej myšlienky preložiť niekoľko viet. To je podstata konzekutívneho tlmočenia, ktoré je najobľúbenejším spôsobom tlmočenia a nevyžaduje žiadnu špeciálnu techniku.

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie spočíva v plynulom monológu rozprávača, pričom tlmočník prekladá všetky vety s menšou časovou rezervou. Tento typ tlmočenia už vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku. Tlmočené vety sa k poslucháčom dostávajú priamo cez slúchadlá, vďaka čomu pôsobí celé stretnutie nanajvýš prirodzene. Simultánne tlmočenie je využívané počas odborných konferencií, seminárov, prednášok a stretnutiach vysokých štátnych predstaviteľov.

Úradné tlmočenie

Tlmočenie v réžii úradného tlmočníka sa nezaobíde bez presnej interpretácie zvolených viet. Úradné tlmočenie môže vykonávať výlučne tlmočník zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý je vedený Ministerstvom spravodlivosti SR. Ide najmä o komunikáciu pred úradmi, súdmi a podobne.