Úradné preklady

 
 
 

0948 32 22 77

office@illyria.sk

 

 
 
 
 

Úradné preklady

Realizujeme úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov. Úradné preklady sú niekedy označované aj ako súdne preklady, preklady s okrúhlou pečiatkou či overené preklady

 • obrátiť sa na nás môžete telefonicky, alebo e-mailom

 • obratom obdržíte informácie o postupe, termínoch a cenách prekladu

 • pokiaľ uprednostňujete e-mailovú komunikáciu, zašlite nám scan dokumentu určeného na preklad e-mailom a my vám odpovieme presnou kalkuláciou cien a termínov

 • vyberiete si možnosť, ktorá vám bude najviac vyhovovať

 • vypracujeme úradný preklad

 • v dohodnutom termíne u nás úradný preklad vyzdvihnete osobne, prípadne vám bude zaslaný poštou - či už na Slovensku alebo v zahraničí

 • v prípade potreby vám vieme zaslať scan úradného prekladu e-mailom

 • skutočne expresné termíny su aktuálne možné pri týchto jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština a holandština. 

 
Úradne prekladáme napríklad:
 • Výpisy z Obchodného registra SR
 • Výpisy z Registra trestov
 • Apostily
 • Rodné listy, sobášne listy
 • Notárske doložky
 • Výpisy z Katastra nehnuteľností
 • Osvedčenia a vysvedčenia
 • Zmluvy
 • Technické preukazy, faktúry, odhlášky...
 • Finančné výkazy
 • a všetko ostatné

Písomný styk so štátnou správou, medzinárodnými inštitúciami, finančnými, poisťovacími a právnymi subjektmi si obvykle vyžaduje úradné preklady - tiež známe ako overené preklady, preklady s pečiatkou, súdne preklady alebo notársky overené preklady. 

Ide o odborné preklady vyhotovené úradnými prekladateľmi zapísanými v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. Takýto prekladateľ je podľa zákona č. 382/2004 oprávnený vykonávať úradné preklady, čo potvrdzuje okrúhlou pečiatkou. Úradný preklad sa fyzicky zväzuje s prekladaným dokumentom trikolórou. Takto zviazaný preklad zaručuje, že preklad sa dokonale zhoduje so zdrojovým dokumentom.